Courses OfferedClass XI-XII

Physics, Chemistry, Mathematics, Hindi, English Core
Physics, Chemistry, Biology, Hindi, English Core
Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, English Core
Physics, Chemistry, Mathematics/Biology, Computer Science, English Core
Accountancy, Economics, Business Studies, Hindi, English Core
Accountancy, Economics, Business Studies, Computer Science, English Core
Economics, Business Studies, Mathematics, English Core, Accountancy